SACplakats-1

Garīdznieku, draudžu padomju un nozaru vadītāju apmācība

NO IZPRATNES UZ RĪCĪBU

2018. gada 7. aprīlī
plkst. 10:00-16:30
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, draudzes “Mājvieta” telpās

Šajā reizē runāsim par to, kā varam mācīties no savas pieredzes, veiksim praktiskus uzdevumus, lai padziļinātu izpratni par sevi, citiem un uzdevumu, kas mums uzticēts. Mācīsimies par veselīgas komandas principiem, padomes 5 pamatfunkcijām, plānosim nākamos soļus.

Vēlams, ka draudzes komanda ierodas vismaz 80% sastāvā.
Pieteikšanās līdz 26. martam – mob. 27702028,
bpi@lbds.lv, sacentrs.lv, http://ej.uz/izpratni

Piesakoties, lūdzam, norādīt katra dalībnieka e-pastu, jo pirms apmācības dalībniekiem vēlamies nosūtīt mājas darbu.

Dalības maksa: 8 EUR (iekļautas pusdienas, kafijas pauzes, materiāli)
Dalības maksu varat pārskaitīt:
Baltijas Pastorālais Institūts
Reģistrācijas Nr.: 40008122717
Adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Banka: AS “Swedbank”
Konta Nr.: LV94HABA0551036565482

SĀC centra vadītājs
Igors Rautmanis

Kalpošanas Stratēģiskās attīstības centrs SĀC ir Baltijas Pastorālā institūta iniciatīva, un tā mērķis ir palīdzēt draudzēm kļūt kristocentriskām, pavairoties spējīgām un misionālām.

SĀC kalpos arī organizācijām, kas vēlas mērķtiecīgāk izmantot savu potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Nepieciešamība pēc šāda resursa draudzēm skaidri iezīmējās jau pirms vairākiem gadiem, kad, veicot aptauju Latvijas baptistu draudzēs, atklājās, ka 1/3 draudžu nav darba ar jauniešiem, 1/3 draudžu nav darba ar bērniem un ļoti daudzās draudzēs pēdējo gadu laikā nav bijušas kristības. Atklājās, ka daudzās draudzēs padomes darbojas formāli, nereti draudzēs trūkst kopīgas vīzijas un virzības, vadītāji jūtas izsmelti.
Lai draudzes tiktu stiprinātas, kļūtu mērķtiecīgākas Kristus misijas piepildīšanā, lai palīdzētu organizācijām darboties efektīvāk, SĀC noteica vairākus darbības virzienus:

 • Draudžu, organizāciju izvērtēšana un attīstība:
   a) palīdzēt draudzēm un organizācijām definēt realitāti, pamanot to stiprās puses un to, kas kavē šo stipro pušu attīstību;
   b) balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, dot konkrētus ieteikumus, kā draudze, organizācija var attīstīt savu Dieva doto potenciālu, lai ietekmētu sabiedrību, sasniegtu savus mērķus;
   c) palīdzēt draudzei, organizācijas vadībai īstenot šos ieteikumus, sniedzot mentoringa atbalstu.

Draudzes, kuras būs gatavas īstenot izvērtēšanas rezultātus, tiks mentorētas vismaz gada garumā. Draudžu mentori tiek izraudzīti savstarpēji vienojoties draudzei un SĀC komandai.

 • Mentoringa kultūras veidošana vadītāju starpā.
 • Stratēģisku partnerattiecību veidošana draudžu starpā, lai palīdzētu abām pusēm aizsniegt konkrētus kalpošanas mērķus to vīzijas piepildīšanā.
 • Draudžu attīstības resursu veidošana.

sac-design2work4