Baltijas Pastorālais Institūts
Reģistrācijas Nr.: 40008122717
Adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Banka: AS “Swedbank”
Konta Nr.: LV94HABA0551036565482