MĀCEKLĪBAS KULTŪRAS VEIDOŠANA VIETĒJĀ DRAUDZĒ

MĀCEKLĪBAS KULTŪRAS VEIDOŠANA VIETĒJĀ DRAUDZĒ

Mūsu mērķis ir palīdzēt draudzēs attīstīt praktisku māceklību un izveidot kultūru, kurā draudzes locekļi kalpo cits citam ar Dieva dotajām dāvanām un veido citus par mācekļiem. Mēs ticam, ka kristīgā ticība tiek nodota no paaudzes paaudzē, pateicoties Svētā...

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs palīdz draudzēm kļūt kristocentriskām, pavairoties spējīgām un misionālām. Palīdzam arī organizācijām, kas vēlas mērķtiecīgāk izmantot savu potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kāpēc SĀC?

Nepieciešamība pēc šāda resursa draudzēm skaidri iezīmējās jau pirms vairākiem gadiem, kad, veicot aptauju Latvijas baptistu draudzēs, atklājās, ka

  • 1/3 draudžu nav darba ar jauniešiem,
  • 1/3 draudžu nav darba ar bērniem un
  • ļoti daudzās draudzēs pēdējo gadu laikā nav bijušas kristības.

Atklājās, ka daudzās draudzēs padomes darbojas formāli, nereti draudzēs trūkst kopīgas vīzijas un virzības, vadītāji jūtas izsmelti.

SĀC darbības virzieni

Lai draudzes tiktu stiprinātas, kļūtu mērķtiecīgākas Kristus misijas piepildīšanā, lai palīdzētu organizācijām darboties efektīvāk, SĀC noteica vairākus darbības virzienus:

Draudžu, organizāciju izvērtēšana un attīstība:

  • palīdzēt draudzēm un organizācijām definēt realitāti, pamanot to stiprās puses un to, kas kavē šo stipro pušu attīstību;
  • balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, dot konkrētus ieteikumus, kā draudze, organizācija var attīstīt savu Dieva doto potenciālu, lai ietekmētu sabiedrību, sasniegtu savus mērķus;
  • palīdzēt draudzei, organizācijas vadībai īstenot šos ieteikumus, sniedzot mentoringa atbalstu.

Draudzes, kuras būs gatavas īstenot izvērtēšanas rezultātus, tiks mentorētas vismaz gada garumā. Draudžu mentori tiek izraudzīti savstarpēji vienojoties draudzei un SĀC komandai.

Mentoringa kultūras veidošana vadītāju starpā.

Stratēģisku partnerattiecību veidošana draudžu starpā, lai palīdzētu abām pusēm aizsniegt konkrētus kalpošanas mērķus to vīzijas piepildīšanā.

Draudžu attīstības resursu veidošana.

 

Komanda

Igors Rautmanis

Dainis Pandars

Edgars Godiņš

Daniēls Godiņš

Oskars Špickopfs

Līva Fokrote

Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs
Adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Tālr.: 27702028

Ziedojumiem:
Baltijas Pastorālais Institūts
Reģistrācijas Nr.: 40008122717
Adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Banka: AS “Swedbank”
Konta Nr.: LV94HABA0551036565482

6 + 4 =