MĀCEKLĪBAS KULTŪRAS VEIDOŠANA VIETĒJĀ DRAUDZĒ

MĀCEKLĪBAS KULTŪRAS VEIDOŠANA VIETĒJĀ DRAUDZĒ

Mūsu mērķis ir palīdzēt draudzēs attīstīt praktisku māceklību un izveidot kultūru, kurā draudzes locekļi kalpo cits citam ar Dieva dotajām dāvanām un veido citus par mācekļiem. Mēs ticam, ka kristīgā ticība tiek nodota no paaudzes paaudzē, pateicoties Svētā...